Gezond water voor alle leeftijden


Een volwassene bestaat voor ongeveer 60% uit water. Baby’s voor meer dan 75%. Bij oudere mensen neemt het percentage water geleidelijk af tot ongeveer 50%.
 
Voor baby’s en ook kinderen is het drinken van gezond water het belangrijkste. Alle lichaamsdelen zijn in de groei. Groeien is simpel gezegd celvermenigvuldiging. Cellen bestaan voor het grootste deel uit water. Als die kwaliteit hoog is, zal de groei en het functioneren van de cellen ook beter zijn.

Baby’s die moedermelk krijgen, zijn afhankelijk van de kwaliteit van het water dat de moeder drinkt. Dat waren ze natuurlijk ook al toen ze nog in de baarmoeder zwommen. Het belang van gezond water bij zwangere vrouwen is minstens zo groot als het belang van niet-roken.
 
Bij oudere mensen neemt het vochtgehalte af. Daarom moeten zij ook extra water drinken. Het uitdrogen van oudere mensen is een groot probleem voor veel van hen. Bij hoge buitentemperaturen sterven er veel oudere mensen door een gebrek aan vocht.

Maar ook onder andere weersomstandigheden sterven veel ouderen door een chronisch tekort aan vocht. Doordat ze te weinig drinken, slijten simpel gezegd hun vitale onderdelen bovenmatig. Water is zó gemakkelijk verkrijgbaar, dat veel mensen er net zo min bij nadenken hoe belangrijk het voor hen is als dat ze dat doen bij het inademen van lucht.
 

Gezond water voor elk lichaamsdeel

 Onze hersenen bestaan voor ongeveer 75% uit water. Hersencellen zijn erg gevoelig voor gezond water drinkeneen tekort aan water. Hoofdpijn na een teveel aan alcohol is een voorbeeld hiervan. Maar ook zonder alcohol kunt u dus hoofdpijn krijgen door te weinig water te drinken. Hoofdpijn is echter nog een duidelijk signaal; inkrimpende hersencellen door een tekort aan water, hebben ook veel effecten die u niet zo duidelijk direct merkt.
 
50% van ons lichaamswater zit in de cellen, 40% tussen de cellen en zo’n 10% in bloed en lymfevaten. In de cellen functioneert het als bouwstof voor ons lichaam. Het water tussen de cellen functioneert als smeermiddel bij de samentrekking van de spieren en als bescherming van organen.
 
In de bloedbaan en lymfevaten zorgt water voor het transport van en naar de cellen van voedingsstroffen, stofwisselingsprodecten, afvalstoffen, hormonen, mineralen en vitamines.
 
Water is ook nodig voor de celstofwisseling en functioneert daarbij als oplosmiddel. Makkelijke voorbeeld zijn ons speeksel en onze maagsappen. Het vocht in onze ogen en neus is natuurlijk ook op waterbasis, maar wat u misschien niet beseft is dat onze huid voor 80% uit water bestaat. Rimpels, uitdroging, schilfering, genezing van wondjes, glans op de huid, het zijn allemaal verschijnselen die directe relatie hebben met water.
 
Al het water tesamen helpt ons lichaam op temperatuur te houden. Water houdt relatief goed warmte vast, waardoor we niet meteen erg afkoelen als we in een koude omgeving komen.
 

Waarom gevitaliseerd water?


Hoewel na tien jaar wetenschappelijk onderzoek nog steeds niet goed duidelijk is wat er precies gebeurt met gevitaliseerd water in een mensenlichaam, zien we natuurlijk wel effecten. Positieve effecten op de gezondheid van mensen komt naar onze beredenering doordat de natuurlijke structuur van het opgenomen water maakt dat alle genoemde waterfuncties beter en sneller goed kunnen worden uitgevoerd. Gezond water dus.
 
Uiteraard kan ook het placebo-effect meespelen, dat het lichaam via de geest die vertrouwt op het positieve effect, wordt aangezet tot genezing of beter functioneren. Dat is ook prima. Niettemin, het gebruik van gevitaliseerd water laat bij planten een betere wortelstructuur zien. Planten kennen geen placebo-effect, terwijl ze toch anders reageren op gezond water dat gevitaliseerd is.
 
De trilling van onze watervitalisers beïnvloedt niet alleen het water dat erdoor stroomt. Ook het water in uw lichaam wordt bereikt met de trilling en krijgt daardoor een positieve behandeling omdat de structuur verandert. De structuur is het geheel van verbindingen die verschillende watermoleculen met elkaar maken door de waterstofbruggen.
 
Hoeveel watermoleculen dragen we met ons mee dan? Dat is een getal met meer dan 20 nullen. Het zijn er in elk geval meer dan het aantal sterren dat men inschat in het heelal. Het aantal verbindingen dat die oneindige hoeveelheid moleculen met elkaar maakt is ook oneindig. Die structuur beïnvloeden we met de watervitalisers.
 
Een leidingvitaliser, bijvoorbeeld de meest verkochte Acqua Regolare, heeft een trillingsveld dat groter is dan een normale woning. Dus ook als u niet gezond water heeft gedronken, helpt de vitaliser uw lichaamswater-structuur goed houden. Dat is weer van belang als u bloot staat aan invloeden die negatief op u inwerken.
 
Negatieve invloeden is bijvoorbeeld hoogfrequente straling waaraan we tegenwoordig bijna allemaal blootstaan. Bronnen zijn draadloze telefooninstallaties, gsm-masten, wifi-routers, babyfoons en mobieltjes. U kunt zelf testen dat de straling in uw lichaam wordt beïnvloed door tussen de stralingsbron en de ontvanger te gaan staan. Makkelijkst is dat door een muziekbox te laten storen op uw mobieltje.
 
Dat betekent dat uw lichaam, dus vooral het water daarin, beïnvloed wordt door die straling. De straling van de vitaliser werkt dus neutraliserend door het effect op uw lichaam.

Naar homepage