Wat is eigenlijk water vitaliseren?

Eigenlijk moeten we spreken van re-vitaliseren van water. Water uit de bergen heeft een prachtige structuur. Die structuur brengen we weer terug in ons drinkwater. Het komt in de kern hierop neer:

1. Water bestaat uit watermoleculen (H2O). Die moleculen zijn onderling verbonden door waterstofbruggen. De vorm waarin ze onderling verbonden zijn, noemen we de structuur van water.

2. Die structuur van water is in de natuur optimaal als het in de bergbeek stroomt. Dat water is simpel gezegd eerst vanaf land of zee verdampt, toen als sneeuw in de bergen neergekomen en daar, na vele jaren ijs te zijn geweest, weer gesmolten en via de beek onderweg naar 't laagste punt.

Het water dat wij uit de kraan drinken is onder hoge druk opgepompt, doorgepompt, door rechte leidingen en haakse bochten, langs tal van (elektro)magnetische velden, gefilterd en belicht, kortom, het heeft allerlei niet-natuurlijke invloeden ondergaan. Daardoor gaat die natuurlijke structuur stuk.

3. De structuur van water reageert op naburige invloeden. De watervitaliser bevat precies die frequentie, waarop het water zodanig reageert dat die weer in z'n natuurlijke structuur terugkomt. Leliveld is erin geslaagd permanent de juiste frequentie in het roestvaststaal van de vitalisers te brengen. Het water dat er langs stroomt, reageert daarop en verandert daardoor van structuur. Die nieuwe structuur is 'gekopieerd' van mooi gletsjerwater.
 

Foto's voor en na water vitaliseren

Als we de mineralenverdeling van gewoon kraanwater bekijken zien we bijvoorbeeld een beeld als links. Als we dit water vitaliseren zien we bijvoorbeeld een beeld als rechts. Water vitaliseren verandert dus de structuur waarin de triljarden moleculen met elkaar verbonden zijn. Dat maakt water vitaliseren tot een prachtig fenomeen.
 
Foto vóór water vitaliseren


Foto ná water vitaliseren

Water vitaliseren is geen heel nieuw fenomeen. In Oostenrijk en Duitsland is het al langer dan in Nederland bekend. Oorzaak daarvan waren onder meer de onderzoeken van de Oostenrijkse bosbouwtechnicus Viktor Schauberger (1885-1958). Hij had grote invloed op de Oostenrijkse en Duitse regeringen met zijn uitvindingen waarbij hij uitging van processen die hij in de natuur waarnam.


Wilt u meer informatie over waterstructuren? Klik dan hier.

Naar Alle Antwoorden