Water vitaliseren, hoe zit dat?


Alle materie op aarde trilt, de moleculen en atomen bewegen en zorgen voor die trilling. Door die trillingen voelen bepaalde stoffen hard of zacht, koud of warm, smaken ze lekker of ruiken ze goed. Ons lichaam pakt alle trillingen op. Doordat ze als zodanig onzichtbaar zijn, zijn we ons er niet dagelijks van bewust.

 

Water is een zeer bijzondere stof

Ook het water dat we drinken en de lucht die we inademen hebben een trilling. Water is misschien wel de meest bijzondere stof op aarde. Het heeft eigenschappen die nog bij geen enkele andere stof zijn gevonden. Zo is water de enige stof die lichter wordt als het bevriest. IJs blijft drijven op water. En water is ook in staat om trillingen te onthouden.

Dat is waar we gebruik van maken als we water vitaliseren. Onder de microscoop blijkt water in zijn structuur sterk te reageren op de trilling van andere stoffen, ook de trilling die elektronische straling afgeeft. Als we het water vitaliseren, halen we het effect van die verkeerde trillingen weg.

 

Een stukje natuurkunde

De stoffen methaan en ammoniak zijn qua moleculegewicht ongeveer gelijk water vitaliseren met hulp van de waterstofbruggenaan water. Hun moleculestructuur echter is symmetrisch en hebben daarom geen dipolen (onbalans van het molecuul).

De moleculen maken geen verbinding met andere moleculen omdat ze in balans zijn. Water echter is niet symmetrisch en maakt wel de verbinding met andere watermoleculen. Dit komt omdat ze wel een dipool hebben. Doordat de 2 h+ ionen niet helemaal op 1 lijn liggen met het O(2-) ion, de kant waar de h+ ionen aan het O molecuul vastzitten blijft enigszins + en de kant waar het O atoom zit blijft -.

Het gevolg is dat andere watermoleculen die ook een dipool zijn zich hiermee gaan clusteren. De negatieve zijde van het ene watermolecuul hecht zich aan de positieve zijde van het volgende watermolecuul. Daardoor ontstaat een keten van watermoleculen. Door het bestaan van deze keten krijgt water massa als vloeistof. (Andere stoffen met een moleculegewicht ongeveer gelijk aan water zijn gassen bijvoorbeeld methaan CH4 en ammoniak NH3).

 

Het `geheugen` van water

Deze verbindingen tussen watermoleculen zorgen voor een bepaalde "kristalstructuur" in het water, dit geeft water zijn bijzondere specifieke eigenschappen zoals bijvoorbeeld het vermogen om homeopathische informatie vast te houden.

We kunnen ons voorstellen dat informatie van andere ionen die in het water opgelost worden, maakt dat de ketens van moleculen gewijzigd worden. De zogenaamde kristalstructuur wordt door andere stoffen die erop inwerken gewijzigd.

Het feit dat de ketens van de moleculen van water gewijzigd kunnen worden kun je zien als het begin van wat ook wel "het geheugen van water" wordt genoemd.

Als we water vitaliseren maken we hier dus ook gebruik van. Een dipool is dus een onbalans in de moleculen waardoor het molecuul verbindingen aan kan gaan met andere moleculen van hetzelfde soort of een andere dipool molecuul, maar vooral ook in het water opgeloste ionen (die zijn nl. ook geladen, positief + of negatief -).

Voorbeelden zijn natrium Na(2+) of kalium K(1+) of sulfaat SO4(2-) of ammonium NH4(1+). Vooral deze ionen zorgen ervoor dat de kristalstructuur gewijzigd wordt. Nu is het zo dat deze nieuwe kristalstructuur redelijk stabiel is, dus ook wanneer de werkzame stof uit het water gehaald wordt (verwijderen van bijvoorbeeld ionen Na+ of SO2-), de kristalstructuur gehandhaafd blijft.

Dit is de zogenaamde homeopathische informatie die in het water achter blijft. Deze informatie kan zowel gunstig als ongunstige zijn voor een organisme. In het geval van bijvoorbeeld homeopathische geneesmiddelen is het positief, in ons normale kraanwater echter is veel negatieve informatie aanwezig. De verontreinigingen (bijvoorbeeld zware metalen) zijn er weliswaar in de waterzuivering uitgehaald, maar de informatie van deze stoffen is nog gewoon aanwezig in het water.

Deze wordt er niet uitgehaald door de drinkwaterzuiveringsinstallaties, wel water vitaliseren met hulp van de Leliveld watervitalizerdoor het water vitaliseren. Organismen reageren niet alleen op de daadwerkelijk aanwezige stoffen, maar zeker ook op deze informatie. Dus net als dat we reageren op homeopathische geneesmiddelen reageren we ook op informatie van zware metalen in ons kraanwater.

Als we het water vitaliseren wordt deze kristalstructuur als het ware gereset, waardoor de structuur zich vervolgens kan aanpassen aan de daadwerkelijk in het water aanwezige verontreinigingen.

Hierdoor krijgt het organisme die het water inneemt geen desinformatie binnen en kan het metabolisme (de stofwisseling) zich richten op de werkelijk aanwezige stoffen. Daarnaast wordt er door de vitaliser gunstige informatie meegegeven aan het water waardoor de helende werking van het water ontstaat.

 


Je bent wat je eet en drinkt

Doordat ons lichaam voor een groot deel uit water bestaat, dat zich in al onze cellen uitwaaiert, zijn we extreem gevoelig voor het water dat we binnen krijgen. Dat komt via drinkwater, maar ook via vochtrijk voedsel. Het is daarom zo belangrijk dat we gezond voedsel nemen en vooral, goed, dus gevitaliseerd water drinken. Meer informatie over het belang van gezond water voor uw lichaam vindt u hier.

 

De structuur van water

Het drinkwater dat we in Nederland hebben, is aanzienlijk beter dan in veel andere delen van de wereld. Tegelijk kan het nog sterk verbeterd worden. Uit foto's blijkt dat de mineralen in ons drinkwater veelal geklonterd zijn en in hoekige vormen georganiseerd zijn.

Dat komt doordat ons water onderweg belast wordt met elektrosmog en de resten van gifstoffen die niet gefilterd konden worden. Bovendien bevat het nog trillingen van stoffen die wel gefilterd zijn. Filteren maakt daarom het water niet vitaal, gevitaliseerd water wel.

 

Wat doen onze vitalisers?

Onze vitalisers reorganiseren het water dat er langs stroomt. Het zorgt dat het water weer smaakt en zacht is als bronwater. En maakt het vrij van schadelijke trillingen. Daardoor maakt de vitaliser ons weerbaarder tegen de kwalijke gevolgen van straling.

We worden namelijk steeds meer omringd door zendmasten, elektrische apparaten, mobiele telefoons, magnetrons en computers. Die verspreiden straling (elektrosmog), waardoor ons lichaam beinvloed wordt. Water uit uw waterleiding neemt die negatieve stralingen ook op. Onze vitalisers helpen u weerbaar te maken voor deze negatieve invloeden.
 

In het Leliveld laboratorium worden de vitalisers gemaakt. Daarbij wordt de intermoleculaire ruimte van de vitaliser op de juiste trilling gebracht, zodat het water die zal overnemen.

Er worden geen stoffen aan water toegevoegd en de vitalisers hebben geen onderhoud nodig. Ze slijten niet noemenswaardig. De kosten van het water-vitaliseren zijn daarom in de loop van de jaren per liter water te verwaarlozen. De waarde van de vitaliser voor u en de uwen is echter onbetaalbaar.

 

Waar worden de vitalisers geplaatst?

Onze grote watervitalisers worden in uw waterleiding geplaatst. Hij heeft meer dan voldoende kracht om al het water dat er langs stroomt te reorganiseren, zodat het vitaal uit al uw kranen komt en in uw cv-installatie kan worden gebruikt. De vitaliser voegt niets toe aan het water, maar plaatst de moleculen in hun natuurlijke vorm. Daardoor wordt het weer "als gletsjerwater". Dat merkt u aan de smaak en de zachtheid.

 

Andere vitalisers

Kleine vitalisers zijn gemaakt om het water vitaliseren beschikbaar te maken voor mensen voor wie de leidingvitaliser te duur is en/of die het vitale water eerst eens willen proberen.
 

Wetenschappelijk


Al vele jaren kijken wetenschappers naar de fysieke eigenschappen van water, waardoor ook de werking van het water vitaliseren verklaard zou kunnen worden. Helaas is dat nog steeds niet gelukt. Wij moeten het dus tot die tijd doen met logische redeneringen en ervaringen van klanten. En daarom krijgt u van ons ook een jaar tevredenheidsgarantie op de grote vitalisers, omdat we alleen tevreden klanten willen.

Naar homepage